GDPR

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů, Vám ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu takových údajů, poskytujeme následující informace.

KDO JE PROVOZOVATEL
Provozovatelem a zpracovatelem vašich osobních údajů je společnost REKAT SK, sro ., Závodská cesta 2943/42,010 01 Žilina.
Můžete se na nás obrátit telefonicky na čísle 0905 763 755, písemně na adrese Závodská cesta 2943/42,010 01 Žilina, nebo e-mailem office@rekat.sk.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Rozsah osobních údajů, které zpracováváme, se snažíme minimalizovat s ohledem na kvalitní splnění služeb tak, abychom splnili zákonné povinnosti a abychom chránili naše oprávněné zájmy. Zpracováváme osobní údaje našich zákazníků, jakož i osobní údaje našich potenciálních zákazníků, kteří nám k tomu dali souhlas.

Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:
• Základní údaje, kterými jsou vaše jméno a příjmení, případně Název společnosti, jste-li podnikatel – fyzická osoba (živnostník) • Kontaktní údaje, kterými jsou Váš e-mail, telefonní číslo. • Informace o využívání našich produktů a služeb, o produktech které jste si zakoupili, nebo zvažujete jejich nákup a podobně. • Záznamy e-mailové a chatové komunikace, záznamy telefonátů, případně jinou komunikaci s vámi v elektronické nebo písemné podobě. • Geolokalizační údaje, jedná se o geografické údaje z webového prohlížeče počítače nebo z mobilních aplikací. Tyto údaje mohou sloužit ve smyslu používání cookies , pro bližší informace o Cookies ,

ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme zejména pro potřebu vypracovávání obchodních nabídek, případně ke komunikaci s Vámi ohledně zadání sepsaného Vámi v kontaktním formuláři. Může vést k uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je dodávka našeho zboží a služeb. Tato činnost sestává především z příjmu a zpracování objednávek, vystavování faktur a daňových dokladů, evidence plateb, odesílání zboží na zvolenou adresu pod. Pro řádné splnění všech zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje i pro účely vedení účetnictví, správy registratury, či vyřizování reklamací a stížností. V některých případech je třeba osobní údaje zpracovat i pro účely soudních sporů a mimosoudního vymáhání pohledávek. Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely informování o našich produktech a službách v rámci přímého marketingu.

PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, pouze na základě právních základů v případech kdy: Je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy (například kupní smlouvy) a vy jste smluvní stranou, nebo jste nás požádali o provedení opatření před uzavřením smlouvy. Nebo je zpracovávání vašich osobních údajů nezbytné v rámci našeho oprávněného zájmu, který sledujeme a jím je především nabídka a prodej zboží a služeb našim zákazníkům. Nebo jste nám udělili váš souhlas k jednomu nebo více účelům. Ty mohou zahrnovat zejména činnosti spojené s nabídkou zboží služeb, nebo zpracovávání s cílem přizpůsobit nabídku vašim očekáváním.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ
Osobní údaje mohou být při zpracovávání poskytnuty následujícím kategoriím příjemců: Kurýrní a přepravní společnosti Marketingové agentury a call centra
Poskytovatelé IT služeb a telekomunikační operátoři Advokátní a právní kanceláře Znalci a soudní znalci Inkasní společnosti a exekutoři Soudy a orgány činné v trestním řízení Účetní daňoví poradci

DOBA USCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
V případě souhlasu dotyčné osoby (se zasíláním novinek, slev a cenových akcí), budeme vaše údaje zpracovávat pouze do momentu, než svůj souhlas neodvoláte. V případě oprávněného zájmu, budeme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudete zpracování namítat, po dobu která je opodstatněná (např. vzhledem k životnímu cyklu zakoupeného produktu nebo služby, abychom vám mohli nabízet a poskytovat související produkty, zákaznický servis a služby). V případě plnění smlouvy budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, po kterou trvá smluvní vztah, včetně záruky a reklamačních podmínek. V případě plnění zákonné povinnosti, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, kterou nám ukládá zákon. V případě zákona o účetnictví, zákona o DPH a pod. může být lhůta 10 let.

VAŠE PRÁVA JAKO DOTKNUTÝCH OSOB
Při zpracovávání vašich osobních údajů jsme připraveni chránit Vaše práva. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jakož i právo vědět, k jakému účelu jsou zpracovávány, kdo jsou příjemci vašich osobních údajů, jaká je doba zpracovávání. Máte právo na opravu, pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo se změnily, kontaktuje nás, opravíme je. Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo zpracovávané nezákonně. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte právo jej kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracovávání založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Máte právo na omezení zpracovávání, pokud si přejete budeme údaje zpracovávat pouze na nejnutnější zákonné důvody, nebo vůbec. Máte právo namítat a automatizované individuální rozhodování, pokud zjistíte, nebo si myslíte, že toto zpracovávání je nezákonné, nebo v rozporu s vašimi právy. Máte právo na přenosnost údajů, pokud si přejete přenést je k jinému provozovateli, poskytneme vám je v odpovídajícím formátu, pokud tomu nebudou bránit jiné technické nebo zákonné překážky. Rovněž také právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČ: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A JAK MŮŽETE SVÁ PRÁVA UPLATNIT
Vaše práva můžete uplatnit na adrese REKAT SK, sro ., Závodská cesta 2943/42,010 0
Můžete se na nás obrátit telefonicky na čísle 0905 763 755, písemně na adrese Závodská cesta 2943/4,010 01 Žilina, nebo e-mailem office@rekat.sk. Na vaši žádost odpovíme bezplatně ve lhůtě do 30 dnů. V případě složitosti nebo velkého počtu žádostí jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dní. Pokud k tomu dojde budeme Vás o tom, io důvodech informovat.
Bude-li ale vaše žádost zjevně neodůvodněná nebo opakovaná, jsme oprávněni účtovat si přiměřený administrativní poplatek na pokrytí nákladů spojených s poskytnutím této služby.

KONTAKTNÍ INFORMACE
Můžete se na nás obrátit telefonicky na čísle 0905 763 755, písemně na adrese REKAT CZ, sro ., Závodská cesta 2943/42,010 01 Žilina, nebo e-mailem office@rekat.sk

COOKIES :
Používáme na těchto stránkach cookies jsou krátké textové soubory, které si prohlížeč ukládá v počítači nebo zařízení:

• Dočasné cookies slouží například. po přihlášení se ke službě k identifikaci uživatele po dobu přihlášení. Bez těchto cookies některé naše služby nemusí vůbec fungovat nebo může být jejich funkčnost omezena. Dočasné cookies se při vypnutí prohlížeče automaticky vymažou.
• Permanentní cookies zůstávají uchovány v prohlížeči i po vypnutí počítače. V těchto cookies bývají nastavení uživatele a slouží tedy ke zvýšení jeho komfortu při využívání našich služeb, případně slouží ke statistickým nebo reklamním účelům.
• Soubory cookie třetích stran: Soubory cookie poskytované společnosti Google využíváme na našich stránkách k rozsáhlé analytice návštěvnosti. Soubory cookies služeb Youtube a Facebook přebíráme na naše stránky v souvislosti s využitím interaktivních prvků těchto služeb na našich stránkách. Tyto následně využívají získané informace k doporučení dalších videí, která by vás mohla zajímat, nebo například přizpůsobení výpisu fanoušků našich stránek na facebooku vašemu okruhu přátel. Kompletní přehled využití souborů cookie zmíněných třetích stran si můžete přečíst v rámci jejich pravidel využívání souborů cookie . Nastavení cookies můžete sami změnit V případě, že nesouhlasíte s využíváním souborů cookies na našich a dalších internetových stránkách, sami si ve svém webovém prohlížeči můžete nastavit pravidla jak se mají soubory cookie využívat a zda je budete poskytovat druhým a třetím stranám. Internetové prohlížeče mají defaultně nastaveno automatické akceptování cookies . Sami jej v nastaveních prohlížeče můžete zablokovat nebo nastavit upozornění na jejich vyžádání. Změna, kterou naleznete popsanou například v nápovědě prohlížeče, je vždy platná pouze pro jeden konkrétní prohlížeč a konkrétní zařízení. Soubory cookie průběžně ve vašem počítači vymažou i různé „čistící“ programy. V případě, že využívání souborů cookies sami v prohlížečích zakážete, naše stránky nebudou využívat vaše soubory cookies . Souhlas s používáním souborů cookies uděluje uživatel kliknutím na příslušné políčko v dolní liště, která se mu zobrazí na našich stránkách. Změnou nastavení webového prohlížeče může uživatel i po udělení tohoto souhlasu kdykoli používání cookies souborů jednoduše zakázat (včetně cookies třetích stran). V případě zákazu používání cookies v prohlížeči však některé části stránek nemusí správně fungovat. Cookies používáme, abychom mohli uživatelům přizpůsobit obsah. Zároveň slouží k analýzám a statistickému vyhodnocování používání služeb a obsahu.

REKAT SK, s.r.o.

Adresa

REKAT SK, s.r.o.
Jabloňová 850/77
010 01 Žilina, Slovakia
IČO: 45 401 497